Jak vyplnit přihlášku na střední školu?

Důležitým krokem na cestě k úspěšným přijímačkám na střední školu je podání přihlášky. Přihlášku odevzdáš na předepsaném tiskopise, který vytváří ministerstvo školství. Přihlášek je několik druhů podle studia, na které se hlásíš.

Stáhni si přihlášku, kterou potřebuješ:

 • Přihláška pro denní formu studia (maturitní nebo učební obory) – PDF
 • Přihláška pro obory s talentovou zkouškou (včetně oboru gymnázium se sportovní přípravou) – PDF
 • Přihláška pro nástavby – PDF
 • Přihláška pro jiné formy studia (večerní, dálková, distanční, kombinovaná) – PDF

Co budeš v přihlášce vyplňovat?

Vyplnit přihlášku na střední není nic složitého, formulář Tě povede, všechny údaje jsou jasně nadepsané a v dolní části přihlášky se nacházejí vysvětlivky. Pro jistotu ale celý postup projdeme, ať na nic nezapomeneš.

Přihláška na střední školu – část A

1. Tvoje údaje

Uvedeš jméno, příjmení, bydliště, datum a místo narození atd.

2. Název a adresa střední školy

 • Na obě přihlášky napíšeš dvě střední školy, na které se hlásíš, a to ve stejném pořadí. Důvodem je organizace přijímacích zkoušek. První termín budeš absolvovat ve škole, která je uvedená na přihlášce jako první, a druhý termín ve škole, která je uvedená jako druhá. V případě jednotné přijímací zkoušky se z obou pokusů počítá ten s lepším výsledkem a ten se potom použije jako podklad pro přijetí na obě školy nehledě na to, ve které škole zkouška proběhla.
 • Políčko „Termín školní přijímací zkoušky“ – jestliže vykonáváš pouze jednotnou přijímací zkoušku, zůstane políčko prázdné. Když se chystáš také na školní přijímací zkoušku, její termín uvedeš pouze v případě, že jej škola již zveřejnila (ale to není její povinnost). Takže je možné, že tato kolonka zůstane prázdná, i když školní přijímací zkoušku absolvovat budeš.

3. Podpisy

Samozřejmě nesmí chybět podpis Tvůj a z důvodu Tvojí nezletilosti (nebylo Ti 18 let) i Tvých rodičů (nebo jiného zákonného zástupce).

4. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Toto potvrzení vyžadují jen některé obory. Jejich přehled najdeš třeba ZDE. Jestli zvolený obor nenajdeš, potvrzení od lékaře nepotřebuješ.

Přihláška na střední školu – část B

1. IZO školy

IZO je identifikační číslo školy, kterou navštěvuješ (tzv. resortní identifikátor) – najdeš ho na vysvědčení, na www Tvojí základky nebo v Rejstříku škol a školských zařízení.

2. Známky

Známky ze dvou posledních ročníků základní školy před přijímacími zkouškami (tzn. 8. a 9. ročník pro čtyřleté maturitní nebo tříleté učební obory a 6. a 7. ročník nebo 4. a 5. ročník pro víceletá gymnázia a konzervatoře) – tuto část necháš v základní škole, kterou navštěvuješ, potvrdit.

Bez potvrzení ze základní školy je třeba k přihlášce ještě dodat ověřené kopie požadovaných vysvědčení.

3. Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další

V této části vyplníš, čím se zabýváš ve volném čase, kroužky, které navštěvuješ, Tvoje koníčky. Nezapomeň vždy uvést instituci, v rámci které volnočasovou činnost vykonáváš. Některé školy vyžadují potvrzení o absolvování těchto aktivit na zvláštním dokumentu. Tento požadavek se dozvíš v kritériích přijímacího řízení dané školy.

4. “Listů příloh”

Kolonku “Listů příloh” vyplňuješ v případě, že k přihlášce přikládáš přílohy s potvrzením o absolvování různých zájmových a volnočasových aktivit (některé školy tyto podklady s potvrzením vyžadují, nestačí jim „pouze“ jejich výčet na přihlášce).

5. Potvrzení opisu klasifikace z vysvědčení školou / Podpis uchazeče

Ty nejspíš necháš potvrdit přihlášku na základní škole, kterou navštěvuješ. Zaškrtneš tedy „Potvrzení opisu klasifikace z vysvědčení školou“.

Možnost „Podpis uchazeče“ se týká především těch, kteří se hlásí na střední školu, ale už nejsou žáky školy základní.

Komu přihlášku odevzdáš?

Přihlášku tedy vyplníš, necháš potvrdit na základní škole, kterou navštěvuješ, případně necháš potvrdit lékařem a odevzdáš do školy, na kterou se hlásíš, a to přímo ředitelce/řediteli této školy.

Jestliže ji budeš posílat poštou, adresuj ji přímo na osobu ředitelky/ředitele, ať máš jistotu, že se dostane do správných rukou. Pošli ji doporučeně a schovej si podací lístek. Nejlepší je ale doručit přihlášku do školy osobně.

Kdy přihlášku odevzdáš?

Pro obory vzdělání s talentovou zkouškou – do 30. listopadu 2022

Pro obory vzdělání bez talentové zkoušky – do 1. března 2023

Kolik přihlášek je možné podat?

Nejvýše je možné odevzdat dvě přihlášky na obor s talentovou zkouškou a dvě přihlášky na ostatní obory vzdělání. Celkem tedy čtyři přihlášky. Ale to se týká těch, kteří se hlásí na obory s talentovou zkouškou a zároveň na obory bez talentové zkoušky.

Nejběžnější je situace, při které podáváš dvě přihlášky, a to na obory bez talentové zkoušky. Můžeš podat i přihlášku jednu, ale to by byla škoda kvůli ztrátě jednoho pokusu přijímaček.

Co se dál přikládá k přihlášce?

K přihlášce často dodáváš doklady dle požadavků střední školy.

 • Potvrzení o zájmech, koníčcích a absolvovaných kurzech

Díky takovému potvrzení můžeš u přijímaček získat plusové body (např. výsledky z odborných soutěží, olympiád, potvrzení o navštěvování kroužku atd.).

Informace o těchto aktivitách uvádíš i na přihlášce, ale zároveň potvrzení o jejich absolvování k přihlášce přikládáš (jestliže má tento požadavek střední škola v kritériích k přijímacímu řízení).

 • Ověřené kopie vysvědčení ze základní školy

Ověřené kopie vysvědčení ze základní školy (z posledních dvou ročníků před konáním přijímacích zkoušek) odevzdáváš pouze v případě, že klasifikaci neuvedeš na přihlášce nebo ji nenecháš potvrdit školou – týká se především těch, kteří se na střední školu nehlásí přímo ze základní školy.

 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Pokud je Tvůj lékařský posudek obsáhlejší a vyjádření se nevejde na první stranu přihlášky, celý posudek se potom k přihlášce připojí.

Jestli patříš mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, budeš k přihlášce přikládat doporučení školského poradenského zařízení s informacemi o podpůrných opatřeních.

 • Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka

Tento doklad přikládáš v případě dřívějšího získání vzdělání z českého jazyka a literatury.

 • Jestli jsi studoval/a v zahraničí

Jestliže je pro přijetí vyžadováno získání příslušného stupně vzdělání, přikládáš k přihlášce doklad o splnění povinné školní docházky nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení .

 • Jestli jsi cizinec

Připojíš k přihlášce navíc doklad o oprávněnosti pobytu u cizince.

 • Jestli se hlásíš do nástavbového studia

Potom školy většinou vyžadují ověřenou kopii dokladu o získání středního vzdělání s výučním listem.

 • Jestli se hlásíš do zkráceného studia

Pak k přihlášce přiložíš ověřenou kopii dokladu o získání příslušného stupně středního vzdělání (buď s výučním listem, nebo s maturitou).

Kdybys náhodou tyto dokumenty nestihl/a nechat ověřit a včas odevzdat, je možné dodat je škole později, a to v den, kdy se staneš jejím žákem, tj. první den nastupujícího školního roku nebo v den, který je uvedený v rozhodnutí o přijetí.

Kompletní informace o přijímacím řízení na střední školu od podání přihlášky po odevzdání zápisového lístku najdeš v Přijímačkovém manuálu. Stáhni si ho hned ZDARMA, ať přijímačky úspěšně zvládneš!

Komentáře k “Jak vyplnit přihlášku na střední školu?

 1. Doplnění: oprávnění pobytu cizince není nutné už při podání přihlášky a je ho ze zákona možné doložit kdykoli do začátku školního roku.

  1. Ahoj Ondro,
   ano, přihláška ke studiu na střední škole se mohla odevzdat do 1. března včetně.

 2. Dobrý den, také jsem se chtěla zeptat, zda přihlášky na SŠ zpracovává ředitel, nebo počítač? Děkuji

 3. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda vadí, že jsem napsala název školy a obor s kódem obráceně, tedy jsem to přehodila (ty políčka). Novou již mít nemohu, mám již potvrzenou způsobilost. Děkuji

  1. Ahoj Verčo,
   snad by s tím nemusel být problém, do přihlášky naznač, že jsou řádky přehozené a jestli máš možnost, řekni to při předávání přihlášky ve škole, na kterou se hlásíš, nebo tam aspoň zavolej (jestli přihlášku neneseš osobně), žes to přehodila, ať na to školu upozorníš. Nejlíp Ti to ale řeknou ve škole, na kterou se hlásíš, jestli jim to bude vadit.

 4. Dobrý den,
  dcera podala přihlášku na školu s talentovou zkouškou (sportovní), zkoušku již úspěšně složila. Nyní ještě podává na 2 střední školy bez talentové zkoušky. Kam půjde dělat písemné příjímací zkoušky? Na talentovou školu nebo na první a druhou školu ze současné přihlášky?

  1. Milá Evo,
   dcera bude dělat jednotnou přijímací zkoušku (předpokládám, že se hlásí na maturitní obor) postupně ve dvou termínech na školách z přihlášky na obory bez talentové zkoušky.

 5. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jaké známky se píší na přihlášku, pokud žák ve školním roce 22/23 opakuje osmý ročník a má splněno devět let školní docházky.

  1. Milá Jano,
   na přihlášku budete nejspíš vyplňovat pouze známky z 1. pololetí 8. třídy, kterou žák opakoval, ale přesné informace ohledně těchto výjimečných případů Vám řeknou přímo ve škole, na kterou se chce žák hlásit.

 6. Dobrý den, chtěla bych se zeptat letos podávám přihlášky na SŠ a o prázdninách se budeme stěhovat. Dává se k přihlášce nějaká příloha kam by bylo možné napsat budoucí adresu? Nebo se oznámí škole až po přestěhování?

  1. Ahoj Eliško,
   k přihlášce informace o změně bydliště dávat nemusíš. Jestli úspěšně zvládneš přijímačky a na požadovanou školu se dostaneš, můžeš tuto informaci sdělit při odevzdávání zápisového lístku nebo se po přijímačkách přímo ve škole domluv, jak a kdy jim máš změnu bydliště nahlásit.

 7. Dobrý den , syn si podal přihlášku na školu s talentovou zkouškou , kterou úspěšně zvládl. Jak máme vyplnit další přihlášku ( k odevzdání do 1.3.) ? Máme napsat první školu z talentovou zkouškou a pak jinou ? Nebo můžeme napsat dvě jiné školy? V tom případě na kterých školách bude dělat cermat z čj a m.,? Děkuji.

  1. Milá Katko,
   na přihlášku uveďte dva obory bez talentové zkoušky. Přijímačky bude dělat jeden termín na jedné škole, druhý na druhé (v případě, že má dva různé obory na jedné škole, bude dělat přijímačky na jedné škole).

 8. Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat, dcera se chce přihlásit jen na jednu střední školu ale na dva různé obory s maturitou, bude prý dělat jen jedny přijímací zkoušky takže stačí do přihlášky napsat jen jeden termín zkoušek u jednoho oboru a druhého oboru nechat kolonku termínu přijímaček volnou? A co znamená jednotná zkouška? Děkuji za odpověď Fialová.

  1. Milá Katko,
   ano, dcera bude dělat v prvním kole přijímaček jedny přijímací zkoušky ve dvou termínech (letos 13. a 14. dubna) – viz třeba zde. Na přihlášku se termíny jednotné přijímačky nepíšou, jelikož jsou pro všechny, kteří se hlásí na maturitní studium, stejné. Na obě školy z přihlášky se pak zohlední lepší výsledek z obou termínů. Jednotná přijímací zkouška nahradila školní přijímací zkoušky, je organizovaná centrálně a vytváří ji Cermat (stejně jako státní maturity), výsledky zkoušky také Cermat vyhodnocuje.

 9. Dobrý den, chtěla bych se informovat ohledně počtu přihlášek. Dcera má obavy, že se nedostane na střední školu. Proto si chce dát přihlášku pouze na jednu střední školu a jeden učební obor (kadeřnice). Já ji doporučuji, aby si dala přihlášky na dvě střední školy (jelikož si myslím, že se dostane), ale ona má strach, ze se nedostane ani na jednu a poté bude obor kadeřnice v našem městě obsazen. Můžu poprosit o radu, jak postupovat?

  1. Milá Radko,
   děkuji za dotaz. Co se týče počtu přihlášek, v 1. kole přijímacích zkoušek si dcera může podat opravdu pouze dvě přihlášky (když nedělá přijímačky na obor s talentovou zkouškou), kdyby to v 1. kole nevyšlo, může se zúčastnit dalších kol, tam už je počet přihlášek neomezený (ale nevypisují je všechny školy). Pravda je, že letos bude náročnějších se na maturitní obor dostat, jelikož bude přijímačky absolvovat velmi silný ročník, a tak bude počet budoucích žáků středních škol nad místy na maturitních oborech výrazně převažovat. Zároveň i o učební obor kadeřník bývá obvykle každoročně velký zájem a bývá plný. Také je potřeba si uvědomit, že dobrý prospěch na ZŠ se vždy nerovná úspěchu u jednotné přijímací zkoušky (kvůli specifickému zadání JPZ a nyní silným ročníkům končících ZŠ).
   Nejprve tedy zjistěte, jestli má dcera o studium maturitního oboru skutečně velký zájem a jenom se bojí, že to nezvládne. Jestli ano, může si doma zkusit jednotné přijímačky z minulých let, tak zjistí, jak na tom je. Do přijímaček zbývají ještě 3 měsíce, můžete ještě zařídit doučování, aby získala jistotu, že u přijímaček uspěje. S pravidelnou doplňující přípravou bude mít určitě větší šanci. 31. ledna ředitelé středních škol vypisují podmínky pro přijetí na střední školu. Podívejte se potom také na www požadované školy, co se bude u přijímacího řízení očekávat, to vám taky může v rozhodování pomoci. Dál je možné zavolat na krajský úřad dle vašeho místa bydliště a tam se informovat, jaká byla úspěšnost u přijímacích zkoušek na dcerou požadovaný obor v loňském roce, letos to může být podobné.
   Také zjistěte, jaké jsou možnosti ve vašem okolí, jestli obor kadeřník (v případě, že by maturitní obor nevyšel a obor kadeřník by byl už ve vašem městě obsazený) nenabízí i jiná škola (v menších městech nebývá takový nápor, mohla by tam dcera být rok – dojíždět/na intru, a další rok/v pololetí přestoupit na školu ve vašem městě, ale není jistota, že bude přestup povolený). S tím vám také pomohou na krajském úřadě včetně informace o tom, jaká byla na “náhradní” škole úspěšnost v minulém roce.
   Jestli dcera zas takovou motivaci studovat maturitní obor nemá a obor kadeřník by se jí líbil, proč jí v tom bránit. Maturitu si po vyučení může dodělat na nástavbě.
   Přeji dceři, ať se dostane na školu, kde se jí bude líbit, budu ráda, když dáte vědět, jak dcera dopadla.

 10. Dobrý den,chtěla bych se zeptat, pokud bychom chtěli přestoupit z prvního ročníku konzervatoře na běžnou střední školu, které ročníky se uvádí do přihlášky ( myslím tím např. pololetí osmé a celá devátá třída) a dále jestli to vůbec lze přestoupit z umělecké školy na běžnou střední školu děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení

Nahoru