Jak postupovat při vyplňování testů (nejen) u jednotné přijímací zkoušky

Všechny zkoušky, testy nebo písemky mají jedno společné. Jedná se o více či méně stresové situace, které každý zvládá jinak. Nervozita z významné události a časové tísně dělá svoje a často rozhodí i ty nejklidnější kalibry, a proto je dobré se předem alespoň v rámci možností na zkoušku připravit.

Jak už víš, jednotná přijímací zkouška je sestavená z testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.
V obou případech (čeština i matika) dostaneš testový sešit a záznamový arch. V testovém sešitě najdeš zadání a můžeš si do něj dělat poznámky, do záznamového archu průběžně nebo v závěru zkoušky zapíšeš své odpovědi.

Kolik budeš mít na jednotlivé testy času?

Na test z test z češtiny a literatury budeš mít 60 minut a na test z matematiky 70 minut.

Jak je jednotná přijímací zkouška hodnocená?

Za nesprávné nebo chybějící řešení se neudělují záporné body kromě otevřených úloh v testu z českého jazyka a literatury, ve kterých je vyžadovaná víceslovná odpověď. V těchto úlohách se za chybnou odpověď, chybějící slova nebo za slova navíc odečítají body od maxima uvedeného u úlohy, a proto se v nich také nevyplácí tipovat.

Jaké typy úloh Tě v testech čekají?

V testech z češtiny i z matematiky najdeš uzavřené i otevřené úlohy. Test z češtiny navíc obsahuje seřazovací a přiřazovací úlohy a test z matematiky úlohy geometrické a netradiční. Na začátku testového sešitu je vždy podrobně popsané, jak při vyplňování postupovat, ale pojďme se na jednotlivé typy úloh a způsob vyplňování záznamového archu podívat, ať už jsi při zkoušce trochu „v obraze“.

Uzavřené úlohy

Uzavřené úlohy jsou takové, ve kterých se vybírá správná odpověď (správné odpovědi) z několika uvedených. V jednotné přijímací zkoušce bývá správná právě jedna odpověď.
V záznamovém archu se zaznamenávají zakřížkováním příslušného pole.

Pokud budeš chtít odpověď opravit, původní odpověď zcela zabarvi a označ křížkem odpověď novou.

Jestliže odpověď opravíš, není už možné se vrátit k původní odpovědi, proto si pořádně rozmysli, než výslednou odpověď označíš.
Vždy pečlivě zakřížkuj pouze jedno políčko. Zakřížkování více čtverečků v jedné úloze nebo nejednoznačné zaškrtnutí se hodnotí jako chybná odpověď.

Otevřené úlohy

Jedná se o úlohy, u kterých nejsou předem uvedené možnosti odpovědí a je třeba odpověď „vymyslet“ nebo ji najít v textu a napsat do určeného pole.

V jednotné přijímací zkoušce z češtiny jich bývá skoro třetina, nejčastěji na slovní zásobu nebo pravopis. Úkol se často vztahuje k nějakému textu, proto si ho pořádně přečti společně se samotným zadáním.
V testu z matematiky tvoří asi polovinu otázek, jsou zaměřené na nejrůznější témata a kromě správného výsledku je často nutné napsat i postup řešení.

V obou případech využij možnosti udělat si poznámky do testového sešitu a do záznamového archu odpověď přepiš, až když budeš mít opravdovou jistotu o její správnosti. Výslednou odpověď uveď do vyznačeného pole.

Pokud budeš chtít odpověď změnit, původní škrtni a do stejného pole napiš odpověď novou. Odpověď si dopředu pořádně rozmysli, pole má omezenou velikost a oprava se do něj nemusí vejít. Odpovědi mimo pole nebo pole přesahující nebudou hodnocené.

Psát můžeš tiskacím i psacím písmem, při psaní dodržuj malá a velká písmena, diakritiku (čárky a háčky), interpunkci (znaménka ve větě), v matematických úlohách budeš používat samozřejmě číslice. Vždy ale musíš dodržovat požadavky zadání (např. v matematice jednotky – když má být odpověď v cm, neuváděj ji třeba v m, nebude se Ti počítat jako správná. Tímto se mimo jiné hodnotí, jestli bylo zadání správně přečtené).

Úlohy na seřazování textu

V každém testu je alespoň jedna taková úloha a jejím smyslem je seřadit text rozdělený do asi 6 částí tak, aby dával smysl. Za tuto úlohu můžeš získat 3 body nebo 0 bodů. Jestliže bude odpověď obsahovat jedinou chybu, bude odpověď hodnocená 0 bodů, proto buď udělej úlohu pořádně, nebo ji rovnou vynechej, nemá smysl snažit se napůl.

Vždy si nejprve pořádně přečti jednotlivé části a třeba si i stručně zaznamenej obsah textu vedle úryvků nebo si důležité části v úryvcích označ. Očísluj text podle obsahů tak, jak si myslíš, že jdou za sebou a v tomto pořadí si text přečti. Jestli takto text dává smysl, Tvůj úkol je splněn a můžeš zapsat odpověď, jestli to ale „není ono“, zkus pořadí měnit, než bude podle tebe správně, a teprve potom zapsat odpověď.

Úlohy na přiřazování částí textu

V každém testu bývají většinou alespoň dvě. Tyto úlohy obsahují tvrzení, které je třeba dokončit (vybrat vhodné doplnění z nabídky v zadání). Pečlivě si přečti jednotlivá tvrzení a možnosti pro doplnění. Pokus se tvrzení spojit s nabízenými možnostmi a až budeš mít jistotu o správnosti, zapiš odpovědi do záznamového archu.

Jak na geometrické a netradiční úlohy v testu z matiky?

Tyto úlohy jsou nejsložitější, proto je lepší je nechat na závěr, aby Tě neochudily o čas. Vždy je lepší vyřešit víc jednoduchých úloh za víc bodů než jednu složitou ztratit hodně času. K vypracování konstrukčních a někdy i netradičních úloh budeš navíc potřebovat rýsovací potřeby (tužku, pravítko s ryskou, kružítko atd.).

Konstrukční úlohy

U konstrukčních úloh je důležité znát základní pojmy z geometrie pro správné porozumění zadání. Při konstrukci řešení používej kružítko, jak to umíš ze školy, nesnaž se vzdálenosti naměřit pravítkem. Všechny konstruované objekty uvedené v zadání nezapomeň označit a výsledek zvýrazni silnější čarou.

Netradiční úlohy

U těchto úloh musíš zapojit logické myšlení a úsudek neboli, jak se říká, „zdravý rozum“. Naučeným vzorečkem nebo stanoveným postupem je nevyřešíš. Může Ti pomoci nejprve si úlohu zkusit nakreslit a teprve potom se pustit do jejího řešení.

Tři důležitá pravidla

Ať už budeš absolvovat jakoukoliv zkoušku, písemku nebo test, zapamatuj si tato tři univerzální pravidla. Uplatníš je ve všech dalších podobných situacích od střední až po vysokou.

Zachovej klid

Lehce se to říká, hůře realizuje, ale snaž se uvědomit si, že i kdyby zkouška nedopadla podle Tvých představ, vždycky se to „nějak“ vyřeší. Třeba nakonec zjistíš, že díky špatnému výsledku jednotné přijímačky najdeš místo na jiné škole, která pro Tebe bude třeba mnohem zajímavější.

Pořádně si přečti zadání

Právě zkoušky jsou situace, ve které víc než kde jinde platí: „Dvakrát měř a jednou řež.“ Například v testu z českého jazyka a literatury si dej pozor hlavně na formulace typu:
Která věta neobsahuje…
Která věta není napsaná správně.
Která věta je napsaná chybně.
Které tvrzení není v souladu…

Piš čitelně

Špatně čitelné odpovědi rozlítí leckterého zkoušejícího a v jednotné přijímací zkoušce mají hodnotitelé právo nečitelné odpovědi považovat za neplatné nebo chybné, proto by bylo škoda kvůli nečitelnosti přijít o body. Testy jednotné přijímačky navíc vyplňuj podle instrukcí černou nebo modrou propiskou.

A to je k vyplňování testů v jednotné přijímací zkoušce vše. Teď už Ti jen zbývá stáhnout si ZDARMA Přijímačkový manuál, ať nepropásneš termíny přijímaček a máš v přípravě na přijímačky náskok před ostatními!

Komentáře k “Jak postupovat při vyplňování testů (nejen) u jednotné přijímací zkoušky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení

Nahoru