Už víš vše o jednotné přijímací zkoušce?

Jednotná přijímací zkouška děsí žáky základních škol od jejího zavedení ve školním roce 2017/2018. Nahradila školní přijímací zkoušky a má zaručit stejné podmínky pro přijetí dětí do maturitních oborů.

Už víš, co Tě u jednotné přijímací zkoušky čeká a na co se připravit? Pro začátek mrkni na obecné podmínky a termíny konání, nebo si rovnou stáhni Přijímačkový manuál, ve kterém najdeš všechny informace k přijímačkám pěkně pohromadě.

Jaké základní informace musíš o jednotné přijímací zkoušce vědět?

 • koná se pouze v 1. kole přijímacího řízení
 • týká se všech maturitních oborů kromě oborů zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou (především oborů skupiny 82 Umění a užité umění) s výjimkou oboru gymnázium se sportovní přípravou
 • je vyhotovená ve 3 variantách, které se liší obtížností (pro 8leté, 6leté, 4leté maturitní obory)
 • připravuje ji CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání), který ji také vyhodnocuje
 • škola ji zohledňuje v celkovém hodnocení alespoň z 60 % (obor gymnázium se sportovní přípravou nejméně ze 40 %), minimální hranice úspěšnosti není „centrálně“ stanovena
 • každý uchazeč ji může v 1. kole konat 2x (v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v 2. pořadí)
 • skládá se z testu z českého jazyka a literatury a z matematiky
 • do hodnocení se započte lepší výsledek písemných testů z obou předmětů

Řádné termíny konání:

 • šestiletá a osmiletá gymnázia: 1. termín 16. dubna 2024, 2. termín 17. dubna 2024
 • čtyřleté a nástavbové obory: 1. termín 12. dubna 2024, 2. termín 15. dubna 2024

Náhradní termíny jsou pro všechny obory:

 • 1. termín 29. dubna 2024, 2. termín 30. dubna 2024

Jak vypadají testy?

Testy jsou v „papírové“ (písemné) podobě a jsou ve variantách pro čtyřleté, šestileté a osmileté obory studia.

Test z českého jazyka a literatury obsahuje:

 • otevřené úlohy
 • uzavřené úlohy – tzv. multiple-choice (s několika alternativními odpověďmi), přiřazovací (přiřazení údajů z jedné skupiny k údajům z druhé skupiny), uspořádací (seřazení údajů podle určitého pravidla), dichotomické (ano-ne)

Časový limit pro vypracování testu z českého jazyka a literatury je 60 minut.

Test z matematiky obsahuje:

 • otevřené úlohy – u některých otevřených úloh se hodnotí nejen výsledek, ale i postup řešení (tzv. široce otevřené úlohy)
 • uzavřené úlohy – tzv. multiple-choice (s několika alternativními odpověďmi), dichotomické (ano-ne), příp. přiřazovací (přiřazení údajů z jedné skupiny k údajům z druhé skupiny)
 • součástí testu jsou i geometrické konstrukční úlohy

Časový limit pro vypracování testu z matematiky je 70 minut.

Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou podmínky pro konání zkoušky upraveny v souladu s platným doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ).

Stáhni si rovnou ZDARMA Přijímačkový manuál, ve kterém všechny informace o jednotné přijímací zkoušce najdeš pohromadě spolu s dalšími radami a tipy, díky kterým budeš v přípravě na přijímačky o krok před ostatními.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení

Nahoru