Nepřijetí v 1. kole přijímaček… Co dál?

Když Tě v 1. kole nepřijmou, neklesej na mysli, nic není ztraceno. V takovém případě Ti přijde doporučeně poštou rozhodnutí o nepřijetí. Když se tedy nenajdeš v seznamu přijatých uchazečů na www dané školy, kontroluj schránku, ať rozhodnutí o nepřijetí nepropásneš.

Jestli máš potvrzeno, že Tě v 1. kole nepřijali, je několik možností, co dál – podej odvolání a pohlídej si další kola přijímaček.

Můžeš podat odvolání

Odvolání odešli přímo ředitelce/li školy, na kterou Tě nepřijali do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Jestli odvolání poneseš do školy osobně, nech si vystavit potvrzení o předání s datem předání, jestli budeš odvolání posílat poštou, pošli jej doporučeně a uschovej si podací lístek, ať můžeš případně doložit datum doručení či odeslání.

Odvolání ale podávej pouze v těchto případech

 • přijímací zkoušky jsi udělala/l, ale nepřijali Tě kvůli velkému počtu zájemců
 • jsi těsně „pod čarou“ (tzn. mezi prvními, kteří nebyli přijati)
 • máš důvodnou pochybnost o přiděleném počtu bodů v přijímacím řízení

 Co by mělo odvolání obsahovat?

 • jméno a příjmení Tebe i Tvého zákonného zástupce, datum a místo Tvého narození a adresu trvalého bydliště
 • název a adresu školy, na kterou se hlásíš
 • kód a název oboru, formu vzdělávání (na které se hlásíš)
 • pořadí v seznamu přijatých uchazečů
 • důvod nepřijetí uvedený ředitelkou/lem školy
 • datum a podpis Tebe nebo Tvého zákonného zástupce
 • důvody odvolání

Na odvolání neuváděj následující důvody, jsou subjektivní, a proto nebudou zohledněny:

 • zájem o studium oboru
 • rodinná tradice v oboru
 • pocity ohledně organizace a průběhu přijímacích zkoušek
 • důvod pozdního příchodu na přijímací zkoušku
 • dočasná zdravotní indispozice
 • sociální situace

>>Mrkni na vzor odvolání

Co dělat, když je Tvoje odvolání nakonec úspěšné?

Zápisový lístek už je odevzdaný a najednou přijde vyrozumění, že Tvé odvolání bylo úspěšné… Co teď? Toto je jedna ze dvou výjimek, kdy můžeš vzít zápisový lístek zpět a znovu jej odevzdat ve škole, do které Tě přijali na odvolání. Je jen potřeba ve škole, kde je již zápisový lístek odevzdaný, předložit Tvé kladně vyřízené odvolání a zápisový lístek Ti bude vydán zpět.

Pohlídej si druhá a případná další kola přijímacích zkoušek

Škola může pro doplnění počtu žáků 1. ročníků pořádat další kola přijímacího řízení. Jejich počet není omezený a školy je mohou vypisovat až do zahájení nového školního roku.

Informace ohledně průběhu dalších kol přijímacího řízení (datum, odevzdání přihlášky, termín konání, počet přijímaných, kritéria hodnocení atd.) najdeš na:

 • www dané školy
 • školských portálech jednotlivých krajských úřadů

Školské portály jednotlivých krajů

Praha
Kraj Vysočina
Plzeňský kraj
Jihočeský kraj
Středočeský kraj
Pardubický kraj
Liberecký kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Olomoucký kraj
Ústecký kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj

Jak je to s přihláškou do dalších kol?

 • přihlášku odevzdáš na předepsaném tiskopise jako v 1. kole (viz Co jste doteď nevěděli o přihlášce na střední školu)
 • vyplněnou přihlášku předáš přímo ředitelce/li střední školy (osobně, poštou), na kterou se hlásíš
 • počet přihlášek není omezený
 • na přihlášku uvedeš pouze jednu školu a jeden obor a kód vzdělání

Jak probíhá přijímací řízení v dalších kolech?

 • škola vypisuje pro další kola vždy pouze jeden termín; jestli se Ti termíny dalších kol překrývají, vyberte si tu, o kterou máš větší zájem, v dalších kolech totiž nemáš nárok na náhradní termín
 • nejdéle 7 dní před konáním zkoušky škola rozesílá pozvánky s instrukcemi ke zkoušce
 • v dalších kolech absolvuješ buď školní přijímací zkoušku (nejdříve 14 dnů po vyhlášení daného kola přijímaček), nebo žádnou přijímací zkoušku absolvovat nebudeš (v tom případě má škola stanovená jiná kritéria pro přijetí – např. prospěch na základní škole)
 • jednotná přijímací zkouška se v dalších kolech nekoná (je pouze v 1. kole přijímacího řízení), ale ředitelka/l může v dalších kolech zohlednit Tvoje výsledky z 1. kola; v takovém případě potom musí určit náhradní způsob hodnocení uchazečů, kteří jednotnou zkoušku v 1. kole nekonali

Kompletní informace o přijímacím řízení od podání přihlášky po odevzdání zápisového lístku najdeš v Přijímačkovém manuálu. Stáhni si ho hned ZDARMA a zvládni přijímačky úspěšně!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení

Nahoru