S jakými druhy přijímacích zkoušek se můžeš setkat?

Přijímací zkoušky, jejich druhy a obtížnost se liší podle kola, ve kterém je absolvuješ. První kolo je nejdůležitější, jelikož se během něho kapacita většiny školních tříd naplní, proto je také náročnější. V dalších kolech školy nabízejí už jen pár míst, která se během prvního kola nezaplní, některé školy ani další kola nevypisují. Co je třeba vědět o přihlášce na střední školu?

První kolo přijímacích zkoušek

V prvním kole přijímaček se můžeš setkat s následujícími druhy přijímacích zkoušek:

Žádné přijímací zkoušky

 • týkají se většiny učebních oborů (zakončených výučním listem nebo vysvědčením)
 • na tyto obory Tě přijmou nejčastěji na základě pohovoru, dále se bude hodnotit Tvůj prospěch z posledních dvou let základní školy, je důležité dát si pozor i na známky z chování, které mají při sčítání bodů nemalou váhu
 • podmínkou pro přijetí do těchto oborů bývá také potvrzení zdravotní způsobilosti (když ji obor vyžaduje)
 • škola může také zohlednit Tvoje zájmy, koníčky, úspěchy v soutěžích atd.

Školní přijímací zkoušky

 • týkají se některých maturitních oborů (např. doplňující zkouška z aj, obecných studijních předpokladů, zkouška zručnosti atd.) a některých učebních oborů (test všeobecných znalostí, zkouška z výtvarné výchovy, ale i z českého jazyka či z matematiky atd.)
 • školy je vyhlašují spíše výjimečně
 • jestli budeš, nebo nebudeš školní přijímačky absolvovat, a co bude jejich obsahem, se dozvíš na www dané školy
 • testy školních přijímacích zkoušek připravuje i vyhodnocuje daná škola
 • konají se ve dvou termínech  

Talentové přijímací zkoušky

 • platí pro maturitní obory s talentovou zkouškou, především obory skupiny 82 Umění a užité umění a obor gymnázium se sportovní přípravou (u tohoto oboru po úspěšném absolvování talentovek následují jednotné přijímací zkoušky)
 • škola vypisuje dva termíny
 • POZOR! Na obory s talentovou zkouškou odevzdáváš dřív přihlášku a i samotné přijímací zkoušky vykonáváš dřív!

Jednotná přijímací zkouška

 • týká se všech maturitních oborů kromě oborů zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou (především oborů skupiny 82 Umění a užité umění) s výjimkou oboru gymnázium se sportovní přípravou.
 • konáš ji ve dvou termínech
 • připravuje ji Centrum (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání), který ji také vyhodnocuje

Kombinace výše uvedených

 • některé školy k jednotným nebo talentovým přijímacím zkouškám požadují i školní přijímací zkoušku (např. z aj)
 • zájemci o obor gymnázium se sportovní přípravou vykonávají talentovou a jednotnou přijímací zkoušku

O konkrétních podmínkách pro přijetí na jednotlivé obory se ale VŽDY informuj na www školy. Každá škola má kritéria stanovena individuálně a bude Tě o nich informovat i písemně v pozvánce k přijímacím zkouškám, kterou pro 1. kolo dostaneš nejpozději 14 dní před jejich konáním.

Další kola přijímacích zkoušek

V dalších kolech přijímacího řízení jsou přijímací zkoušky už plně v režii dané školy. Většina škol další kola přijímaček neorganizuje, kapacity oborů může doplnit z uchazečů, kteří skončili v 1. kole “pod čarou” (na základě jejich odvolání) nebo počty žáků doplní podle jejich prospěchu na základní škole.

Některé školy ale přijímací zkoušky v dalších kolech organizují. Ty se potom konají nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola. Pozvánku Ti škola zašle nejpozději 7 pracovních dnů před termínem jejich konání.

V dalších kolech přijímaček se jednotná přijímací zkouška nekoná, ale školy její výsledky můžou zohlednit. Jestli jsi v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku nekonala/l, škola Ti stanoví náhradní hodnocení.

V dalších kolech přijímacího řízení si můžeš podat libovolné množství přihlášek, proto si potom hlídej termíny přijímaček, mohou se překrývat. Upřednostni tu školu, o kterou máš větší zájem, v dalších kolech přijímacího řízení školy totiž nenabízejí náhradní termíny. Také si stejně jako v 1. kole nezapomeň na www dané školy ověřit požadavky pro další kolo přijímacích zkoušek.

Stáhni si rovnou ZDARMA Přijímačkový manuál s kompletními informacemi od podání přihlášky po odevzdání zápisového lístku a zvládni přijímačky úspěšně!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení

Nahoru